Onze diensten

Vanuit Rotterdam combineert Urban Green Deals woorden en daden. Van beleid maken we strategie, plannen en succesvolle projecten. We zijn bewust een klein kantoor met een stevig netwerk van samenwerkende organisaties. Zo maken we elke keer weer het verschil. Op het pleintje voor ons kantoor en op drie continenten.

Strategieën

UGD gaat met overheden, burgers en ondernemers in gesprek en aan de slag. Wensen, dromen en zorgen worden zo de basis van een gedeelde strategie.

Uitvoering

Een gedeelde visie is het begin, daarna gaan we met alle stakeholders aan de slag. Dat levert tastbare resultaten waar iedereen zich in herkent.

Methodes

We werken naar de pijn toe, anders verandert er nooit iets. Met alle betrokkenen maken we van processen methodes. Schaalbaar, herhaalbaar, gevormd in de praktijk.

Training

De methode maakt de nieuwe kennis tastbaar en bruikbaar voor de hele organisatie. Overdracht organiseren we ‘in het werk’. Vakspecialisten worden zo trainers van lerende teams.

Drie Transities

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde Nederland nieuwe infrastructuur, fysiek en sociaal. De overheid nam het voortouw, ook in de uitvoering. Vanaf de jaren tachtig krijgen markt gedreven oplossingen steeds meer ruimte. De volgende transitie verenigt burgers, overheid en markt in nieuwe modellen. Allerlei groepen burgers willen ruimte, financieel maar ook fysiek, voor wat zij belangrijk vinden. Urban Green Deals is onderdeel van die paradigma shift.

Projecten

We hebben ervaring met hele verschillende opdrachtgevers en op allerlei plekken. Overeenkomsten vinden we belangrijker dan verschillen. In alles wat we doen zetten we de mens centraal. De Nederlandse praktijk brengt nieuwe inzichten in internationale opdrachten. Omgekeerd is die ervaring de basis voor innovatie in Nederland.

Planning voor lokale ontwikkeling

Local Government Resilience Programme > Koerdistan, Irak

De Koerdische regio van Irak heeft een veelbewogen geschiedenis. Met een nationaler visie als basis werkten we in vijf gemeenten aan ontwikkelingsplannen ter waarde van 120 miljoen USD. De methode, participatieve planning was nieuw voor de deelnemers overheden, vluchtelingen, jongeren, ondernemers en traditionele leiders. Op nationaal niveau zijn experts gecertificeerd. Met lokale partner ORSD werken we aan een model voor heel Irak.

Kan niet bestaat niet

Netwerk Centrum Leeuwarden > Leeuwarden, Nederland

‘Kan niet bestaat niet’ is de kern van de aanpak van Netwerkcentrum Leeuwarden. Iedereen is welkom in de ‘fabriek voor zelfvertrouwen’ naast het Cambuur-stadion. Er is warm eten, huiswerkbegeleiding en kleding. Schuldhulpverlening door ervaringsdeskundigen en nog veel meer. Voor de gemeente brachten we de diensten in kaart. Met NWCL leggen we de methode vast in een handboek.

Publiek civiele samenwerking

Gemeenten werken samen met burgerraden
> Ankara regio, Türkiye

De Union of Municipalities of Turkey, de tegenhanger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, werkt aan burgerparticipatie. UGD ontwikkelde en methode voor samenwerking in de nationale Participatie Taskforce. Daarmee werken in gemeenten benoemde bestuurders samen met gekozen politici en vertegenwoordigers van burgerraden. De toolkit en het boek zijn met Turkse specialisten ontwikkeld en getest.

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe plannen en projecten. We mikken op lange relaties en samenwerking die het verschil maakt. We hebben prima koffie en tram 4 stopt voor de deur. Bel of mail voor een afspraak:

info@urbangreendeals.org 

+31 6 28413249

Tollensstraat 100
3035 NM
Rotterdam