Drie Transities

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde Nederland nieuwe infrastructuur, fysiek en sociaal. De overheid nam het voortouw, ook in de uitvoering. Vanaf de jaren tachtig krijgen markt gedreven oplossingen steeds meer ruimte. De volgende transitie verenigt burger, overheid en markt in nieuwe modellen. Allerlei groepen burger willen ruimte, financieel maar ook fysiek, voor wat hij belangrijk vinden. Urban Green Deals is onderdeel van die paradigma shift.